Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve Gesam Karikatür ve Afiş Yarışması 4

.
0
0
0
Yarışma Amacı: Ülkemizde Meslek Birliklerinin 5846 sayılı kanunla kuruluşunun 34. Yılında fikri mülkiyet kavramı gündemindeki yerini korumakta, dünyada telif haklarının korunmasına özel bir önem verilmektedir. Türkiye’ deki uygulayıcı ve düzenleyici birimler, toplumu telif hakları konusunda bilinçlendirmeyi ve aldığı önlemlerle nitelikli eser üretimini teşvik ederek, kültür endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan güçlü bir fikri mülkiyet sistemini hedeflemektedir.Giderek sayıları […]