Home ARSİV 2019 JTR Mücevher Tasarım Yarışması
0

2019 JTR Mücevher Tasarım Yarışması

2019 JTR Mücevher Tasarım Yarışması
0
0
 Başvuru tarihi geçmiştir

Mücevher tasarım yarışması konusu Altından ve/veya değerli taşlardan mamül mücevher tasarımıdır.

Mücevher tasarım yarışması teması Anadolu’nun nadir Endemikleridir.

– Altın takı ve mücevher tasarımında yaratıcılığı teşvik ederek çarpıcı, çağdaş tasarımların yaratılması için platform yaratmak,

 • Türk mücevherinde katma değeri yüksek ürünlerin tasarlanmasını teşvik etmek,
 • Genç, başarılı, yaratıcı, dinamik tasarımcıların sektöre kazandırılmasına katkıda bulunmak
 • Başvurular tek kategoride değerlendirilecektir.
 • Yarışmacılar “Anadolu’nun Nadir Endemikleri” teması ile üretilebilir, satılabilir, kullanılabilir niteliklerde tasarımları ile yarışmaya katılabilirler.
 • Yarışmacılar başvuru yaptıkları tasarımlarda fildişi, kaplumbağa kabuğu gibi soyu tükenme tehlikesi altında olan hayvanlara ait parçalar kullanamaz

Yarışma Takvimi:

 • Yarışma Duyurusu :11 EKİM 2018
 • Elektronik kayıt tarihleri :11 EKİM 2018 – 21 ARALIK 2018
 • Online Juri Değerlendirmeleri : 24 – 28 ARALIK 2018
 • Juri Toplantısı :3 OCAK 2019
 • Üretilmiş Finalist Eserlerin Teslimi :25 ŞUBAT 2019
 • Final Jüri Toplantısı :5 MART 2019
 • Ödül töreni :22 MART 2019*
Katılım Koşulları:
 • Mücevher tasarım yarışması profesyonel ve öğrencilerin katılımına açıktır. Tüm tasarımlar tek kategoride değerlendirilecektir.
 • Bir yarışmacı bir eser ile yarışmaya katılabilecektir.
 • Tasarımların daha önce başka bir yarışmaya katılmamış, özgün ve herhangi bir yerde sergilenmemiş olması gerekmektedir. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı bırakılır; ödül kazandıysa İMMİB Genel Sekreterliği’nce ödülü geri alınır.
 • Eserlerde; ağırlıklı olarak değerli maden ve yanında istenilen farklı materyal kullanılabilecektir. Fildişi, kaplumbağa kabuğu gibi soyu tehlike altında olan hayvanlara ait parçalar kullanılamaz.
 • Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
 • İMMİB çalışanları, görevden çekilmiş olsalar bile seçici kurul asil üyeleri, yedek üyeleri ve yarışma raportörleri ve görevlileri ile bunların birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, söz konusu proje yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül verilmişse, İMMİB Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır.
 • Yarışmayı kazanan kişilerden gerekli görüldüğü takdirde tasarımlarını jüri önünde çizmeleri
 • Yarışmada daha önceki yıllarda Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması ve bu amaçla sağlanan desteklerden daha fazla sayıda tasarımcının faydalandırılabilmesini teminen bir iş birliği kuruluşu tarafından düzenlenen tasarım yarışmasının herhangi bir kategorisinde birinci olarak ödül alan bir tasarımcı, farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında iki yıl süresince derece elde etse dahi, bahse konu tasarımcıya tekrar ödül verilmemesine birincilik derecesi almış kişiler yarışmaya katılamaz.
 • Finalist eserler için, üretim aşamasında teknik mekanik zorunluluklar hariç tasarıma birebir sadık kalınacaktır.

Katılım Şekli ve Adresi:

Mücevher tasarım yarışması aşağıdaki yönergeler izlenerek kayıt yapılması gerekmektedir;

 1. Online Başvuru: Yarışma katılımcılarının öncelikle Mücevher İhracatçıları Birliği’nin websitesinde (jtr.org.tr) yer alan “Tasarımcı Girişi”nden tasarımcı portalına giriş yaparak portalda profil oluşturması gerekmektedir. Portala giriş yapınca görülebilen “Jtr Mücevher Tasarım Yarışması” butonuna tıkladıktan sonra 3 adet paftanın görsellerini yükleyerek online başvurularını gerçekleştirmiş olacaklardır. Katılımcılara, sistem tarafından her bir başvuru için özel olarak üretilen rumuz verilecektir. Bu rumuzlar unutulmamalıdır. Online başvurusunu süresi içinde tamamlamayan veya yarışma pafta görsellerini online sisteme yüklemeyen katılımcıların eserleri yarışmaya kabul edilmeyecektir. Online başvurunun onaylandığına dair Birliğimiz tarafından katılımcıya e-mail gönderilecektir. Bu e-mailde şartnamede belirtilen tüm şartların kabul edildiğine dair taahhütname ve zarf etiketi bulunacaktır.
  • Katılımcı tarafından taahhütnamenin bir adet yazıcı çıktısı alınacak, doldurulup imzalanacaktır ve kimlik zarfına konacaktır.
  • Zarf etiketi ise başvuru zarfı hazırlamada kullanılacaktır.
 2. Başvuru Zarfı: Online başvuru onaylandıktan sonra e-mail ile iletilen “zarf etiketi” doldurularak, herhangi bir A3 büyüklüğündeki zarfın üzerine yapıştırılarak başvuru zarfı haline getirilecektir. Başvuru zarfında başka işaret bulunmayacaktır. Başvuru zarfı içine
  • bir adet kimlik/pasaport zarfı,
  • bir adet pafta zarfı konulacaktır.
 1. Kimlik/Pasaport Zarfı: Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisinin, özgeçmişin ve onay mailinde gönderilmiş olan taahhütnamenin konduğu bir zarftır.
 1. Pafta Zarfı: Tasarımlar; 3 pafta halinde A3 boyutunda renkli çizim olacaktır. Kalınlığı 5 mm’yi aşmayan fotoblok desteği ile pafta haline getirilmelidir. Paftalardan:
 1. pafta: Artistik çizim (son sunum) paftası olacaktır.
 2. pafta: Ürünün teknik çözümlemesinin yapıldığı, teknik üretim yöntemlerinin belirtildiği ve bağlantı ya da kilit sistemlerinin çözümlenmiş olarak sunulduğu pafta olacaktır.
 3. pafta: Tasarımın esinlenme, çıkış noktasının anlatıldığı öykü panosuna bu kısımda yer

Paftaların arka sağ üst köşesine online başvurudan alınan rumuzların yazılması gerekmektedir.

Başvuru zarfının üzerine e-mail ile iletilen “zarf etiketi” doldurularak başvuru adresine gönderilecektir.

Başvuru Zarfı Teslim Adresi: DDF Tanıtım Tasarım Danışmanlık ve Organizasyon İç ve Dış Tic A.Ş. Piripaşa Mah. Kumbarahane Cad. No:22 Halıcıoğlu Beyoğlu İstanbul

 Ödüller:
1. Tasarım    60.000 TL
2. Tasarım    30.000 TL
3. Tasarım    20.000 TL

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

 • Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR)

Detaylı Bilgi:

WEB SİTESİ

LEAVE YOUR COMMENT

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir