Home ARSİV 5. Ahmet Yakupoğlu Resim Yarışması
0

5. Ahmet Yakupoğlu Resim Yarışması

5. Ahmet Yakupoğlu Resim Yarışması
0
0

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen 5. Ahmet Yakupoğlu Resim yarışmasının amacı, Türk kültür ve sanatına eserleriyle hizmet veren Kütahya’lı ressam Ahmet Yakupoğlu’nun ismini yaşatmak, plastik sanatlar alanında öğrencilerin çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve onları teşvik etmektir.

Resim yarışması konusu Peyzaj (Doğa Resmi) olarak belirlenmiştir.

SON BAŞVURU TARİHİ: 11 EYLÜL 2020
KATILIM ŞARTLARI:
 • Her öğrenci yarışmaya, daha önce herhangi bir sergide ödül almamış ya da sergilenmemiş en fazla 3 (üç) eseriyle katılabilir.
 • Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde görev yapan öğretim elemanları dışında Türkiye’deki tüm Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır.
 • Yarışmaya eser verecek olan öğrenciler, kendi anlatım biçimlerine uygun iki boyutlu yüzey üzerine her türlü teknik ve malzemeyi (yağlı boya, akrilik, sulu boya ve karışık teknik) kullanmakta serbesttirler. Ancak, eserlerin dayanıklı malzemeden üretilmesi ve sergilemeye hazır olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Yarışmaya verilecek olan eserlerin kenarları 70 cm’den kısa, 150 cm’den uzun olmamalıdır.
 • Eser sahibinin özgeçmiş bilgileri, vesikalık fotoğrafı ve eserlerine ait görsel dokümanları CD içinde göndermeleri gerekmektedir (Çözünürlük 300 dpi çözünürlükte olmalıdır.)
 • Yarışmaya katılacak eserlerin ön yüzünde öğrencinin kimliğini belirten adı, soyadı ve imza vb. işaretler bulunmamalıdır.
SEÇİCİ KURUL

“5. Ahmet Yakupoğlu Resim Yarışması Seçici Kurulu”, aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşur:

 • Prof. Dr. Levent MERCİN (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Adnan TEPECİK (Başkent Üniversitesi)
 • Prof. Ahmet Şinasi İŞLER (Bursa Uludağ Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Metin EKER (Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Selda MANT MENAY (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)
 • Yedek Üyeler:
 • Dr. Öğr. Üyesi Haydar TAŞÇILAR (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Serpil AKDAĞLI (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)
ÖDÜLLER:
 • 5000 TL Büyük Ödül
 • 3000 TL Başarı Ödülü
 • 3000 TL Başarı Ödülü
 • ———————–
 • 2000 TL Jüri Özel Ödülü
 • 2000 TL Jüri Özel Ödülü
 • 2000 TL Jüri Özel Ödülü
 • 2000 TL Jüri Özel Ödülü
 • ———————–
 • 1000 TL Sanatsal Malzeme Ödülü
 • 1000 TL Sanatsal Malzeme Ödülü
 • 1000 TL Sanatsal Malzeme Ödülü