Home ARSİV Sağlıklı Kentler Birliği Logo Tasarım Yarışması
0

Sağlıklı Kentler Birliği Logo Tasarım Yarışması

Sağlıklı Kentler Birliği Logo Tasarım Yarışması
0
0

Sağlıklı Kentler Birliği, kuruluşundan bu güne ele aldığı konu ve çalışmalar ile kuruluş amacını oluşturan “Sağlıklı Şehirler” kavramını benimsetmek üzerine faaliyetlerini sürdürmektedir ve logo tasarım yarışması bu amaçla düzenlenmektedir.

Kuruluşundan itibaren kullanılan kurumsal logonun Birliğin vizyonunu ve misyonunu yansıtması, Sağlıklı Kentler Birliği’nin tanınırlığının artmasına yardımcı olması, kurumsal kimliğini özgün bir tasarımla yansıtması ve akılda kalıcı olması amacıyla logo tasarım yarışması düzenleniyor.

Logo tasarım yarışması ile Sağlıklı Kentler Birliği’nin kurumsal logosunun Birliğin vizyonunu ve misyonunu yansıtacak, akılda kalıcı, işlevsel kullanımına imkân sağlayacak bir şekilde tasarlanıp, oluşturulması ve hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Yarışma Takvimi:
 • Son başvuru tarihi: 21 Şubat 2020
 • Sonuçların açıklanması: 22 Nisan 2020
Seçici Kurul:
 • Doç.Dr. Gül SAYAN ATANUR – Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı, SKB Danışma Kurulu Üyesi
 • Doç.Dr. Sezin TÜRK KAYA – Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü
 • Doç.Dr. Alpaslan TÜRKKAN – Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, SKB Danışma Kurulu Üyesi
 • Nurten GÜNGÖR – Yüksek Grafik Tasarımcısı, Bursa Teknik Üniversitesi Konuk Öğretim Üyesi
 • Doç.Dr. T. Kerem KORAMAZ – İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü
 • Murat Ar – Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü
 • Mustafa Sevim – Sağlıklı Kentler Birliği Programcı
Yarışma Koşulları
 • Logo tasarımında Türkçe tasarımda “Sağlıklı Kentler Birliği” ibaresi, İngilizce tasarımda “Turkish Healthy Cities Association” ibaresi mutlaka yer almalıdır. Yazı unsurunun da özgün bir nitelik ve formda olması tercih edilebilir.
 • Her katılımcı en fazla 2 (iki) farklı tasarımla yarışmaya katılabilir.
 • Yarışma, seçici ve düzenleyici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır .
 • Projeler hem basılı hem de elektronik olarak en geç 21 Şubat 2020 günü saat 17.00’e kadar Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı Orhanbey Mahallesi 6. Uçak Sokak No:3 Kat: Zemin Osmangazi/BURSA adresine elden ya da posta yolu ile teslim edilebilecektir. Gönderilen eser sayısı birden fazla ise mutlaka iki ayrı zarf içinde olmalıdır. Zarf üzerinde Adı-Soyadı-Adres ve iletişim bilgileri yer almalıdır. 21 Şubat 2020 tarihi saat 17:00’den sonra elden veya posta yoluyla gelen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır
Ödül:
 • Birincilik Ödülü : 15.000 TL