Home ARSİV “Sıfır Atık” Konulu Afiş Tasarımı Yarışması
0

“Sıfır Atık” Konulu Afiş Tasarımı Yarışması

“Sıfır Atık” Konulu Afiş Tasarımı Yarışması
0
0

Günümüzün en önemli sorunlarından birinin çevre ile ilgili problemlerin olduğu söylenebilir. Çocuklarımıza yeşil bir Dünya bırakabilme, var olan doğal kaynakları en verimli bir şekilde kullanabilme, doğayı ve çevreyi sürdürülebilir bir hale getirme, küresel ısınmaya sebep olan durumları ortadan kaldırabilme, sıfır atık, temiz su ve hava vb. birçok konuda insanlar bir çaba içerisindedirler. Bu çaba bireysel olarak yapılabildiği gibi toplumsal olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Ancak bunun yeterli düzeyde olduğu ve farklı mecraların kullanılarak gerçekleştirildiği söylenemez. Bu yüzden özellikle Sivil toplum kuruluşları ile Üniversitelerin bu konuda daha çok çaba sarf etmesi gerektiği belirtilebilir. Ayrıca çok fazla kullanılmayan ancak kullanıldığı zaman etki değeri fazla olan ve görünürlüğü sayesinde, bu görüntülerin birçok alan ve ürün üzerinde kullanılması ve kullanıldığında kamuoyunda dikkat çekmesi ile oluşan farkındalık, sanat/tasarım etkinliklerini öne çıkartmaktadır. Bu gerekçeden hareketle uluslararası afiş tasarımı yarışması düzenlenmesi düşünülmektedir.

Afiş tasarımı yarışması , oluşturulacak uluslararası bir jüri sayesinde Dünyanın birçok ülkesinde görünür olacak ve farkındalık sağlayacaktır. Yarışma jürisi alanında profesyonel ve akademik alanda çalışma yapan hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki tasarımcılardan oluşturulacaktır. Bu jürinin takipçileri ile yarışmaya katılmak isteyen kişilerin de aktif olması ile amaçlanan farkındalık büyük ölçüde sağlanabilecektir. Ayrıca açılacak sergiler, sergileri izlemeye gelen insanlar, oluşturulacak katalogların dağıtılması ve incelenmesi, hatta eğitim materyali olarak kullanılması da yarışma sonrasında ortaya çıkan ürünün, projenin sürdürülebilirliğini ve etki değerini arttıracaktır

YARIŞMA TAKVİMİ
Son başvuru tarihi:  1 Mayıs 2020
Jüri değerlendirme:  11-14 Mayıs 2020
Sonuçların ilanı:  22 Mayıs 2020
KATILIM KOŞULLARI
  • Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında Türkiye ve Dünya’daki amatör ve profesyonel herkese açıktır.
  • Tasarımın boyutları 70X100 cm olmalıdır. Ölçüleri uygun olmayan tasarımlar, elenmiş kabul edilecektir.
  • Yarışma neticesinde başarı ödülü, mansiyon ve sergilenmeye uygun görülen eserler sergilenecektir.
  • Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına kesinlikle çıkılmamalıdır.
  • Tasarımların orijinalleri, CMYK modunda en az 300 dpi çözünürlükte bir sıkıştırma yapılmadan, fontlar convertlenerek kaydedilecektir.
ÖDÜLLER
1. Ödülü 10.000 TL ve Başarı Belgesi (Birincilik Ödülü)
2. Ödülü 5.000 TL ve Başarı Belgesi (İkincilik Ödülü)
3. Ödülü 3.000 TL ve Başarı Belgesi (Üçüncülük Ödülü)
4. Ödülü 1.000 TL ve Başarı Belgesi (Jüri Özel Ödülü)
5. Ödülü 1.000 TL ve Başarı Belgesi (Jüri Özel Ödülü)
6. Ödülü 1.000 TL ve Başarı Belgesi (Jüri Özel Ödülü)
7. Ödülü Düzenleme Kurulu Ödülü ve Başarı Belgesi
8. Ödülü Düzenleme Kurulu Ödülü ve Başarı Belgesi
9. Ödülü Düzenleme Kurulu Ödülü ve Başarı Belgesi
10. Ödülü Düzenleme Kurulu Ödülü ve Başarı Belgesi