Home ARSİV Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve Gesam Karikatür ve Afiş Yarışması 4
0

Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve Gesam Karikatür ve Afiş Yarışması 4

Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve Gesam Karikatür ve Afiş Yarışması 4
0
0

Yarışma Amacı: Ülkemizde Meslek Birliklerinin 5846 sayılı kanunla kuruluşunun 34. Yılında fikri mülkiyet kavramı gündemindeki yerini korumakta, dünyada telif haklarının korunmasına özel bir önem verilmektedir. Türkiye’ deki uygulayıcı ve düzenleyici birimler, toplumu telif hakları konusunda bilinçlendirmeyi ve aldığı önlemlerle nitelikli eser üretimini teşvik ederek, kültür endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan güçlü bir fikri mülkiyet sistemini hedeflemektedir.
Giderek sayıları artan Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri de konuya taraf ve mağdur olanların haklarını teslim etme bağlamında, bireylere yardımda bulunmaktadırlar. 2 Dalda düzenlenen bu yarışma, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’ ne, bireyler tarafından kolay anlaşılır, fikri hak ihlalleri ile mücadele bilincini kurumsal bir görsel alt yapı ile destekleyen ve toplumda bu yolla görsel bilinç yaratan bir telif hakkını kurumsal kılacak olan karikatür ve afiş tasarımı kazandırmayı amaçlamaktadır.

Yarışma Konusu: TELİF HAKLARI / ESERE ve EMEĞE SAYGI

 • Her türlü kültürel alanı koruma ve üretime saygı, kültürel zenginlik, iletişim
 • İzinsiz çoğaltılmış, CD, ses dolum kasetleri, her türlü film, müzik üretimleri
 • Başkasına ait her türlü sanatsal ürün ve üretimin izinsiz çoğaltımı, basım ve dağıtımı
 • Sahte ilaç, gıda ve tekstil ürünlerinin yapımı, çoğaltım ve satışı
 • Sahte marka ve ürünlerle mücadele
 • Sanatsal ortam ve kültürel alanın geliştirilmesi, üretim özgürlüğü
 • Üretimin tüm alanlarında emeğe saygı bilincinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi
 • Bu yarışmanın konusu; fikirsel üretim, emeğe ve esere saygı ile korsanla mücadeleyi kapsar.

Yarışma Takvimi:

 • Son Teslim Tarihi: 14 Ocak 2020

Yarışma Jürisi: 

 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Temsilcisi
 • Prof. Dr. Osman ALTINTAŞ (GESAM Temsilcisi)
 • Prof. Dr. Adnan TEPECİK (Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Namık Kemâl SARIKAVAK (Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi)
 • Prof. Dr. Ahmet DALKIRAN (Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Meliha YILMAZ (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi)

Katılım Koşulları:KARİKATÜR

 • Yarışma tüm sanatçılara açıktır.
 • Her sanatçı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış en çok 3 eseri ile katılabilir.
 • Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun tekniği (siyah – beyaz veya renkli) kullanmakta serbesttirler.
 • Yarışmaya verilecek eserler A3 ölçülerinden fazla olmamalıdır.
 • Eserler ayrıca CD ortamında her türlü baskı tekniğine uygun şekilde yüksek çözünürlükte hazırlanacak ve teslim edilecektir.
 • Eserlerin arka yüzüne, 5 (beş) basamaklı sayıdan oluşan bir RUMUZ yapıştırılacaktır. Bu rumuz başvuru formunun içerisinde yer aldığı kapalı zarfın üzerine de yazılarak teslim edilecektir.

AFİŞ:

 • Yarışma tüm tasarımcılara açıktır.
 • Tasarımcılar yarışmaya en çok 3 özgün eseriyle katılabilirler.
 • Yarışmaya verilecek afişlerin 50×70 cm boyutunda hazırlanması, foto blok, üzerine yapıştırılarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Tasarımlar ayrıca CD ortamında her türlü baskı tekniğine uygun şekilde yüksek çözünürlükte hazırlanacak ve teslim edilecektir.
 • Tasarımların arka yüzüne 5 (beş) basamaklı sayıdan oluşan bir RUMUZ yapıştırılacaktır. Bu rumuz başvuru formunun içerisinde yer aldığı kapalı zarfın üzerine de yazılarak teslim edilecektir.

Ödüller:

Karikatür:

 • Birincilik : Dizüstü bilgisayar+onurluk +katılım belgesi
 • İkincilik : Fotoğraf makinesi+ 0nurluk+katılım belgesi
 • Üçüncülük: Tablet+onurluk+katılım belgesi
 • Gesam özel ödülü: Cep telefonu

Afiş:

 • Birincilik : Dizüstü bilgisayar+onurluk +katılım belgesi
 • İkincilik : Fotoğraf makinesi+ 0nurluk+katılım belgesi
 • Üçüncülük: Tablet+onurluk+katılım belgesi
 • Gesam özel ödülü: Cep telefonu

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

 • GESAM ( Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği)
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü